Descrición

Esta liña abrangue os estudos de xeomorfoloxía, dinámica territorial nos espazos naturais e rurais e sistemas ecosociais (ambiente, natureza, sociedade)

Área ANEP
Ciencias da Terra

Códigos UNESCO
5401.01 – Distribución de Recursos Naturais
5401.02 – Xeografía das Actividades
5401.03 – Utilización da Terra
5401.04 – Desenvolvemento rural

Palabras chave
recursos naturais, xeomorfoloxía, natureza, sociedade, sistemas, rural

 

Investigadores/as responsables da liña