Descrición

Esta liña abrangue a valoración e xestión e difusión do Patrimonio Cultural, o estudo sobre o territorio e paisaxe cultural e a educación patrimonial e innovación social.

Área ANEP
Historia e Arte

Códigos UNESCO
5499 – Outras Especialidades Xeográficas
5599 – Outras Especialidades Historia

Palabras chave
patrimonio, cultura, herdanza, acción social, innovación, difusión, educación, paisaxe cultural, arqueometalurxia, arqueoloxía experimental, arqueoloxía romana, comercio e economía romana

 

Investigadores/as responsables da liña

Todo o persoal investigador principal (IP´s) do GEAAT