Descrición

Esta liña abrangue os estudos da cultura material e simbólica (arqueoloxía do ouro e da relixión, cultura castrexa,…) da prehistoria recente en Galicia, principalmente no contexto da prehistoria europea.

Área ANEP
Historia e Arte

Códigos UNESCO
5504.05 – Prehistoria
5505.01 – Arqueoloxía

Palabras chave:
iconografía céltica, cultura castrexa, idade do ferro, arte prehistórico, arqueometalurxia, arqueoloxía experimental, arqueoloxía romana, comercio e economía romana

 

Investigadores/as responsables da liña